לתקציר ההרצאה של פרופ' בן בסט

מתוך regulation

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הפיקוח על שוק ההון, הרצאת פרופ' אבי בן בסט, מפגש הפורום הירושלמי לרגולציה וממשליות יתקיים ביום שני, 26 באוקטובר 2009.

ההרצאה מתבססת על הספר, הפיקוח על שוק ההון, בעריכת פרופ' אבי בן בסט, בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הנקודות העיקריות

• גם לאחר וועדת בכר יש שונות רבה בעצמאות המפקחים על שוק ההון, בסמכויותיהן, בעוצמת האכיפה ובמשאבים העומדים לרשותן, למרות שהם מפקחים על פעולות דומות.

• סמכויות הפיקוח על קופות הפנסיה והגמל, בהן מושקע רוב הציבור והן מהוות את כרית הביטחון העיקרית לגיל הפרישה, נמוכות במידה רבה מאלו של המפקח על קרנות הנאמנות, בהן מושקע חלק קטן מהציבור. לדוגמה, לרשות לניירות ערך הוענקו סמכויות לחפש ולתפוס מסמכים, לחקור את המפוקחים ולעצור אותם במקרה הצורך, בעוד שסמכויות אלה נמנעו לחלוטין מהמפקח על קופות הפנסיה הגמל והביטוח. בלעדיהן אפקטיביות הפיקוח על יציבות הקופות והיכולת למנוע ניצול לרעה על ידי מנהליהן תהייה ירודה מאוד.

• שונות בהסדרה ובפיקוח גורמת גם לשונות בהוצאות של המפוקחים ובאמינותם בעיני הציבור, ולכן פוגעת בתחרות בענף, ומעוותת את הרכב תיק הנכסים של הציבור בהשוואה לרצוי.

• גם בהקצאת המשאבים בין המפקחים קיימים פערים עצומים. השונות ביחס שבין התקציב לבין הנכסים המפוקחים מגיעה עד כדי פי 3 והשונות ביחס שבין התקציב למספר העובדים המפוקחים מגיעה עד פי 5. פערים גדולים במשאבים פוגעים באפקטיביות של הרשויות "העניות" או לחילופין מעידים על בזבוז מקורות ברשויות "העשירות".

• ריבוי מפקחים מגדיל את הסיכוי לכפל פיקוח וגורם לאובדן הראייה הכוללת של המוסד המפוקח. במיוחד לאור רפורמת בכר שהגדילה מאוד את מגוון הפעולות של רוב המתווכים הפיננסיים.

• קיימים ניגודי עניינים פוטנציאליים בין דאגת הפיקוח ליציבות הבנקים לבין המדיניות לקידום התחרות, ובאמצעותה גם עם המדיניות המוניטרית. כן קיימים ניגודי עניינים בין פעולות הפיקוח על הפנסיה והביטוח לבין המדיניות הכלכלית במספר תחומים כמו, שוק העבודה, חלוקת הכנסות ומימון התקציב. לכן 84% מהמדינות העניקו עצמאות לרשות לניירות ערך, 61% לרשויות הביטוח וכן 61% מהמדינות הפרידו את הפיקוח על הבנקים מהמוסד המנהל את המדיניות המוניטרית. יש להדגיש כי כל המדינות המצויות בשני העשירונים העליונים של ההכנסה לנפש הפרידו את הפיקוח על הבנקים מהבנק המרכזי, למעט אירלנד בה הבנק המרכזי אינו מנהל מדיניות מוניטרית מאז האיחוד.

• 27 מבין 76 המדינות הנסקרות במחקר, בעיקר מדינות מפותחות, מיזגו את רשויות הפיקוח שלהן עד 2004, ומאז הצטרפו אליהן 5 מדינות נוספות. האיחוד אפשר הרמוניזציה של ההסדרה, האכיפה והמשאבים על כל הפעילות הפיננסית.

• הצורך הדחוף לערוך הרמוניזציה בהסדרה, באכיפה ובמשאבים, המטרה לצמצם ניגודי עניינים בפעולות המפקחים, וכן העצמת ההשתלבות של ישראל בשווקים הפיננסיים של המדינות המפותחות, מחייבים לאמץ גם בישראל את המגמה השוררת בעולם לאחד את כל רשויות הפיקוח על שוק ההון במוסד אחד ועצמאי.

כלים אישיים